• आमच्या पुणे येथील ऑफिस मध्ये आगाऊ आरक्षण (Advance Booking) करणा-या पर्यटकांनाच प्रवेश दिला जाईल. बुकींगच्या वेळी दिल्या जाणा-या पावतीसोबत असलेले कुपन भोजनगृहात दाखवणे आवश्यक आहे.

 • ढेपे वाडा व परिसरात मद्यपान व धुम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे.

 • आपल्या वाहनांचे पार्कींग आपल्या जबाबदारीवर करावे. व्यवस्थापन त्यास जबाबदार राहणार नाही.

 • ढेपे वाड्यात कुठल्याही प्रकारचे पाळीव प्राणी आणू नयेत.

 • आपली व आपल्या मुलाबाळांची काळजी आपण स्वत: घ्यायची असुन वाडा व वाड्याच्या परिसरात झालेल्या कुठल्याही अपघातास आम्ही जबाबदार राहणार नाही.

 • ढेपे वाड्याकडे येणारा होतले गावातला रस्ता अरुंद असल्याने इथे फक्त २५ / ३० सिटर बसच येऊ शकतात.

 • ढेपे वाड्यात बाहेरील खाद्य पदार्थ आणण्यास सक्त मनाई आहे.

 • सर्व पर्यटकांसाठी सकाळच्या चहा व नाष्ट्याची वेळ ८ ते ९.३० तसेच सकाळच्या जेवणाची वेळ १२ ते २ व रात्रीच्या भोजनाची वेळ ८ ते ९.३० राहील.
  भोजनाचा बेत शुद्ध शाकाहारी असेल तसेच सर्वांसाठी एकच मेनु असेल.

 • ढेपे वाड्यात कुठल्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ अथवा चहा खोलीमध्ये दिला जात नाही, पर्यटकांनी त्यासाठी भोजनालयातच यावे.

 • ढेपे वाडा ही वास्तु रिसॉर्ट नसून हा आपला सांस्कृतिक वारसा आहे. जो ह्या वास्तुद्वारे आपल्याला पुढच्या पिढी पर्यंत पोचवायचा असून त्या पिढीला ह्या वारशाविषयी जास्तीत जास्त माहिती मिळावी ह्या दॄष्टीने प्रयत्न करावा.

 • ढेपे वाडा ही वास्तु ही आपली स्वत:चीच आहे असे समजावे. ह्या वास्तुचे कुठल्याही प्रकारे नुकसान होईल असे वर्तन टाळावे.

 • रात्रीच्या वेळी ८ वाजल्यानंतर शक्यतो वाड्यामागील अंगणाचा वापर करू नये.

 • ढेपे वाड्याच्या आजुबाजुचा परिसर वाड्या व वस्त्या तसेच छोट्या गावांनी वेढलेला असुन रात्री ८ नंतर कुठल्याही प्रकारे शांततेचा भंग होईल असे वर्तन करू नये.

 • ढेपे वाडा हा ग्रामीण विभागात येत असुन तिथे विजेच्या भारनियमनाचे प्रमाण भरपूर आहे. आम्ही पर्यायी विजेसाठी जनरेटर बसवलेला असून मर्यादित कालावधी साठी त्याचा वापर करता येतो.